הדפסה
אישים -

צבי הירש קלישר

הרב צבי הירש קלישר נולד בחבל פוזנן במערב פולין. היה תלמידו של רבי עקיבא איגר. כיהן כרבה של העיר טהורן, במשך עשרות שנים, ללא קבלת שכר.

הרב צבי הירש קלישר עסק בתלמוד תורה וכתב ספרים בענייני דת והלכה. בנוסף להיותו מלומד דתי, היה מעורה באירועים ההיסטוריים שהתרחשו בארופה בתקופתו. מתוך סינתזה של תפיסת המשיחיות המסורתית והבנת המציאות הסובבת, הגיע למסקנה שיש לפעול למען ראשית הגאולה. לדעתו, גאולת ישראל לא תבוא באופן ניסי, אלא רק כשישוב עם ישראל לארצו ויקיים את המצוות התלויות בארץ. קרא גם לבטל את כספי החלוקה ולהשתית את החיים בארץ על בסיס חקלאי וכלכלי. עוד ראה בחזונו את חידוש עבודת הקורבנות בירושלים, שהוא, בעיניו, מצווה על פי ההלכה.

בשנת 1836 הציע למשה מונטיפיורי ולמשפחת רוטשילד לקנות את ארץ ישראל מידי שליטה מוחמד עלי. במכתבו לאנשל רוטשילד הציע לקנות לפחות את ירושלים, ובמקרה הכי גרוע, לקנות רק את אזור בית-המקדש, כדי שניתן יהיה לחדש בו את עבודת הקרבנות.

ראה בתהליך האמנציפציה ובכך שיש יהודים רבים שהתערו בפוליטיקה, בצבא ובבנקאות אות מבשר ואפשרות לייסד מדינה באופן טבעי. בספרו דרישת ציון, שראה אור בשנת 1862, קרא לעם ישראל לשוב לנחלתו.
"גאולת ישראל אשר אנחנו חוכים לה, אל יחשוב החושב כי פתאום ירד ה' יתברך משמים ארץ, לאמר לעמו צאו; או ישלח משיחו ברגע מן השטים לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל ויקבצם ירושלימה ויעשה לה חומת אש וכו'. לא כן קורא משכיל! ודאי כל ייעודי הנביאים יתקיימו באחרית הימים, אבל לא במנוסה נלך ולא בחפזון ביום אחד, כי אם מעט מעט תבוא הגאולה. וראשיתה תהיה על ידי התעוררות רוח נדיבים ועל ידי רצון המלכיות לקבץ מעט מעט מפזורי ישראל לאדמת קודש... על כן בואו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ארצנו, ונייסד חברת ארץ נושבת אשר יתחברו בה רעים אהובים. זה יאמר לה' אני, ויקנה כברת ארץ, וזה יתן ידו לה' אלהינו, להרים תרומת צדקה. איש כפי נידבת לבו... ויטעו כרמיה ויעשו פרי לצדקה... ועתה, למה אנו מחשים עד מתי לא נרחם את ירושלים עד מתי לא נחונן את עפרה... עד אנה נאהוב זרים נחבק אדמת ניכר, ונחשוב כי בכוסף הלב לבד נעוף ההרה, הר הקודש ונחשוב לנו צדקה..." דרישת ציון מאמר שני עמ' 85.

בספטמבר 2008 הנפיק השירות הבולאי סדרה של שני בולים בנושא "רבנים מבשרי הציונות" אותם עיצב אהרן שבו. הבול השני הוקדש לרב שמואל מוהליבר.
לאחר פרסום הספר הרבה לנסוע לאירופה, במטרה לקבל תמיכת רבנים ואישים יהודיים ברעיון שיבת ציון ויישוב הארץ. הוא השפיע על חברת "כל ישראל חברים" לתמוך בפיתוח החקלאות בארץ ישראל ולייסד את בית הספר החקלאי "מקווה ישראל". מייסד בית הספר קרל נטר הזמינו להיות בהנהלת המוסד, אך הדבר לא יצא לפועל.

לאחר שראה הרב צבי הירש קלישר כי רבים הם מתנגדיו בקרב גדולי ישראל בעניין חידוש עבודת הקרבנות, זנח רעיון זה, והחל לדרוש ברבים בעניין חשיבות מצוות יישוב ארץ-ישראל, דרך בה פעל עד סוף ימיו.

ישנם חוקרים אשר טוענים כי הרב צבי הירש קלישר החל לעסוק בשאלת חידוש עבודת הקרבנות בשל רצונו להילחם בתנועת הרפורמה, אשר מחקה מסידור התפילה שלה כל זכר לירושלים ולעבודת הקרבנות, אולם טענה זו נופלת לאור העובדה שבשבפרוסיה, מקום מושבו של קלישר, תמכו השלטונות דווקא בעמדת האורתודוקסיה, ואף חוקקו חוקים שאסרו הכנסת תיקונים לסידור התפילה, כפי שתבעו הרפורמים. יש שטענו כי שאלת חידוש הקרבנות הייתה טענה נגד הרש"ר הירש, שראה בארץ-ישראל טריטוריה שמילאה תפקיד זמני בהיסטוריה היהודית בלבד. אף טענה זו ניתן לשלול, מאחר שבשאלת חידוש עבודת הקרבנות אין מבקש קלישר ריבונות יהודית בארץ-ישראל מלבד המתחם עליו שכן בית-המקדש, ואין הוא כלל עוסק בהתיישבות היהודית בארץ-ישראל, שאלה אליה יפנה את מירב מאמציו כעשרים שנה מאוחר יותר, בעקבות, ככל-הנראה, מלחמת קרים, אז זנח קלישר את שאלת חידוש עבודת הקרבנות.

בשנת 1868 הגיש קלישר לנפוליון השלישי הצעה מפורטת ליישוב ירושלים ולשימור עם ישראל בארץ הקודש.

במכתב שכתב למערכת העיתון הלבנון ב1872 אמר כי בדעתו להתיישב בירושלים ולהקים בה ישיבה (דבר שלא יצא אל הפועל):
"זה כשלושים שנה אשר אני עוסק בישיבת ארה"ק והיה כמו נדר בלבי לעלות בעצמי אל הר הקודש להסתופף בחצרותיו, וכעת תתגעש ותרעש רוחי בקרבי אם לא עכשיו אימתי אשלם נדרי לד'?... ובשגם נקראתי מן האדון קארל נעטער ביפו שמבקש שאבוא אצלו להורות לו דרך ישורון אור לקיים מצות התלויות בארץ. הגם שכמה מן דרי קודש כתבו עליו שטנה, הנה הגאון הראשון לציון העיד טוב על לימוד הילדים, וגם זה נסיון שרוצה לשמוע בקול בקיום המצות... ועם כל זאת אין דעתי לקבוע אהלי בהחלט ביאפו, רק עיקר דירתי יהיה בלא נדר בירושלים לקבוע ישיבה עם תלמידים ולהשגיח על האמת והשלום, ולהשכיל לעסק מקנה וקנין נחלת יעקב אצל יריחו צפת וטבריה, אשר השולטן רוצה למכור בזול. כי הארץ טובה שם, ומפראים אין פחד, וגם טוב לגדרות צאן לקיים דברי הנביא ארבה כצאן אדם ערים החרבות מלאות צאן אדם."

הרב קלישר חי ופעל באזור פוזנַן שבמערב פולין. כתב ספרים ומאמרים בענייני הלכה. הוא הושפע מהמאבקים הלאומיים של הפולנים, האיטלקים וההונגרים, ועל פי תפיסתו גם היהודים הם לאום וצריכים מדינה משלהם. הוא גם התכתב עם מייסד תנועת המזרחי, הרב יצחק יעקב ריינס, וחיזק את ריינס בדרכו הציונית. kalisher

תאריך לידה: תקנ"ו

תאריך פטירה: תרל"ה


קישורים