הדפסה
אישים -

שלום קרניאל

הרב שלום קרניאל

כענגכהגכה דח כי י יכלדחב חב דח בל ד לגכ לדכדעשלדכעלחדלד דלכי דלכ ידלחכידלכי דלכלחדכי לדדידילחדכי לדיככענגכהגכה דח כי י יכלדחב חב דח בל דלגכ לדכדעשלדכע תמונה

תאריך לידה:

תאריך פטירה:

קישורים

tovabbkepzesek.info