הדפסה
אישים -

ר' אלכסנדר מלכיאל

אבא ע"ה נולד בק"ק פרנקפורט דמיין שבגרמניה בשנת תרפ"א (1920) להוריו, ילידי גליציה המערבית, שהיו קשורים זה כמה דורות לחסידוּת בובוב. המשפחה עלתה ארצה בשנת תרצ"ג (1933), כשאבא היה בגיל בר מצווה והתיישבה בחיפה, שם למד בבית ספר 'נצח ישראל'.

  מלכיאל  ר' אלכסנדר מלכיאל

כשעלתה המשפחה לירושלים, למד אבא בבית המדרש למורים 'מזרחי' של הרא"ם ליפשיץ ז"ל שם סיים את חוק לימודיו.

את תאריו האקדמיים, השלים אבא באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת 'בר-אילן', שם הגיש את עבודת הדוקטור על 'הרב מצאנז ומשנתו'.

זכה אבא, בס"ד, לעבוד 45 שנים רצופות בעבודה חינוכית מגוּונת. התחנות העיקריות במסכת חייו החינוכית של אבא, היו: ניהול בית ספר 'מוריה' בתל אביב, במשך 18 שנים, ניהול הסמינר למורים 'תלפיות' בתל אביב במשך שלוש שנים. אבא הורה, פיקח וקיים השתלמויות בכל מערכות החינוך הדתי ולאחר פרישתו לגמלאות, זכה לעיטור הכבוד מאת החינוך הדתי - 'יקיר החינוך הדתי', תשמ"ז.

בבחרותו, היה אבא חבר פעיל ב'בני עקיבא' בסניף חיפה ובסניף ירושלים. היה חבר פעיל ב'הגנה' ובמלחמת הקוממיות שימש כקצין הווי דתי ברבנות הצבאית. ערך שלושה קבצים ספרותיים לצה"ל לפורים, לפסח ולשבועות.

שנים מספר שימש חבר מערכת 'הד החינוך' והיה חבר בוועד של מנהלי הסמינרים. אבא השתתף בוועדות שונות של משרד החינוך, כגון: לתכנית הלימודים בספרות, לתכנית הלימודים על השואה, להוראת תושב"ע לבנות, לתכנית טיולים, לתכנית השתלמות למורים וכיוצא באלה.

כמחנך ומנהל בית ספר 'מוריה' בתל אביב, הוזמן אבא להעיד בשנת תשכ"ח בפני הוועדה הפרלמנטרית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל יסודי בישראל.

אבא נטל חלק בפעילות ספרותית עשירה במשך השנים:

חיבר סדרת מקראות בת חמישה כרכים 'הליכות ישראל' לכיתות ב'-ו' בבית הספר הממלכתי דתי, יחד עם יהושע טברסקי, ובהם כלולים שלושים ושניים שירים וסיפורים מפרי עטו.

 ערך חוברת 'פרשת השבוע בבית הספר', שיצאה לאור על ידי אגף החינוך הדתי.

 מאמרים עיוניים של אבא, פורסמו בשישה קובצי 'מעיינות' של המחלקה לתרבות וחינוך תורניים בגולה, על סוכות, פסח, שבועות, יום העצמאות, תפילה וימים נוראים.

עשרים ושישה מאמרים בענייני חינוך, תדריכים לבית הספר על הוראת נושאי החגים ואחרים, פורסמו בביטאון 'בשדה חמד' של ארגון המורים הדתיים.

ב'הד החינוך' של הסתדרות המורים, פרסם אבא בשנים תשכ"ה-תשכ"ז סדרת מאמרים על מועדי ישראל.

אבא כתב חוברת 'החינוך למצוות בטיול', שיצא בהוצאת המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך תשכ"ה ואת החוברת 'עיר הקודש טבריה' (מסכת), שיצא בהוצאת המחלקה לתרבות תורנית בגולה, בשנת תשכ"ז.

אבא כתב וערך ופרסם שורה ארוכה של מאמרים נוספים ותקצר היריעה מלפרטם.

חנן הקב"ה את אבא ז"ל בכשרון מוסיקלי ובקול ערֵב ועשרות לחנים ומנגינות חוברו על ידו במשך השנים. נוסח התפילה שלו, אשר שילב את החום והלהט החסידי מבית אבא, את הדיוק הלשוני ואת עיון התפילה, היה לשם דבר בכל תחנות חייו, החל ממניין הנוער בבית ספר 'נצח ישראל' בחיפה וכלה בבית הכנסת 'גלעד', בשיכון ד' בבני ברק, כשגוּלת הכותרת שלו היא - תפילות המוספים בימים נוראים.

בלבם הטוב והמיטיב, מילאו אבא ואימא, זיכרונם לברכה, את ביתם בתורה ובחסד. בגלוי ובסתר, בימים ובלילות, חיזקו ועודדו נדכאים וקשֵׁי יום, בחומר וברוח, בגופם ובממונם.

שנים רבות לימד אבא שיעור בפרשת השבוע בביתנו בליל שבת ובבית הכנסת 'גלעד' לאחר התפילה בשבת בבוקר.

זכה אבא ז"ל למזֵג באישיותו את החיוניות החסידית של חצר בובוב עם הדייקנות של יוצאי גרמניה ולתרגמן הלכה למעשה. וזכינו אנו ותלמידיו הרבים, ולאורו - אור לנו.

אבא נפטר לבית עולמו בליל שבת קודש פרשת בא, ג' בשבט תשנ"ד, ומנוחתו כבוד בסנהדריה אשר בירושלים.

                                                                        כתב: בנו, ישראל מלכיאל

                                                                                     ירושלים