הדפסה
אישים -

הרב יחזקאל דאום

הרב הראשון של תנובה ורב היישוב רמת מגשימים שבגולן

6  הרב יחזקאל דאום

השומר בג'יפ השמירה גמר את הסיבוב סביב גִדרות רמת מגשימים והתקרב לשער. מרחוק הבחין באורות מכונית מתקרבת. הוא הציץ בעיניים אדומות מעייפוּת בשעונו, השעה שלוש וחצי לפנות בוקר. החושך עכשיו עמוק במיוחד ועוד מעט יעלה השחר, אבל הוא ידע, זו מכוניתו של רב היישוב, הרב יחזקאל דאום היוצא כמדי יום לתל אביב לעבודתו כרב קונצרן תנובה. הוא גם ידע שיפגוש אותו כמדי ערב בשיעור הדף היומי בבית המדרש של היישוב.

הרב יחזקאל דאום נולד בי"א בכסלו בשנת תש"ב להוריו חנוך ופנינה. מצד אביו היה בן למשפחה חלוצית אשר עזבה חיי רווחה בגולה, הגיעה ארצה לעבד את אדמת ארץ ישראל והייתה בין מקימי המושבה מגדיאל. מצד אמו היה נכד לתלמיד חכם שהגיע ארצה עם משפחתו באניית מעפילים ובארץ היה בין מקורבי ה"חזון איש". את שני היסודות האלה של אהבת התורה ואהבת הארץ הגשים הרב יחזקאל לאורך כל חייו.

אבינו גדל במגדיאל, מושבה חקלאית קטנה שהיום היא חלק מהעיר הוד השרון. להוריו היו פרדסים, לול תרנגולות ומשק חקלאי, ויחזקאל, שהיה בנם הבכור, והיו לו ארבע אחיות, עזר בעבודות המשק. את לימודיו התיכוניים עשה במדרשיית נעם והיה קשור מאוד לרב יגל ראש המדרשייה כל ימיו. הרב יגל ראה בו בוגר אידיאלי של המדרשייה, איש תורה ומעש.

כשעמד לסיים את שירותו הצבאי החליט ללכת ללמוד בישיבת מרכז הרב, אך הוריו העדיפו שילך לאוניברסיטה. לאחר ויכוח ארוך, לקח יחזקאל, בחור הישיבה, את הוריו לרב אברהם שפירא, כדי שיכריע בין החולקים. הרב שפירא הביט בהוריו של הרב יחזקאל ואמר להם: הוא צריך ללמוד בישיבה, הוא יהיה רב גדול. הרב אברהם שפירא היה רבו המובהק של יחזקאל גם לאחר שעזב את הישיבה ואת ירושלים.  

לאחר שנים שבהן למד בישיבה, הרב יחזקאל עבר לגור ברמת הגולן. באותה תקופה החלה ההתיישבות בגולן. היישובים, שהתאוששו ממלחמת יום הכיפורים, שיוועו לאנשים שיבואו לחזק אותם, בייחוד אנשי תורה. הרב יחזקאל הגיע לרמת מגשימים ולימד  בכולל ובישיבה, שליָמים עברה לחיספין וידועה היום כישיבת ההסדר חיספין.

לאחר כמה שנים נתבקש הרב יחזקאל לכהן כרבּהּ הרשמי של רמת מגשימים. הוא הסכים, אך הייתה לו בקשה: שיקראו לו יחזקאל. הוא חשב שלא התואר רב חשוב, אלא מעשיו ושיעוריו. ברמת מגשימים התמודד עם שאלות הלכתיות חדשות: איך לחלוב פרות בשבת, איך לנסוע על ג'יפ שמירה בשבת, שאלות הקשורות לשמיטה. הוא היה פוסק חשוב ופסקי ההלכה שלו היו מפורסמים ומקובלים על ציבורים רחבים. הרב יחזקאל גם הקפיד, בהיותו רבּהּ של רמת מגשימים, להיות חלק מהתורנויות של היישוב. הוא שמר, היה הולך לקטיף האגסים והתפוחים ומסייע בעבודה בלול ההודים. הוא נהג ללכת למוסך, בשעת הפסקת האוכל, וללמוד עם העובדים הלכה בנושאים שונים.

הרב יחזקאל היה אהוב מאוד על תושבי הסביבה והצפון, ונקשר מאוד לאזור כולו. זוגות צעירים רבים מקיבוצי הסביבה נהגו לבוא אליו לפני הנישואין וללמוד אתו, והוא הקפיד להשיא את כולם ללא תמורה.

במהלך השנים פעל הרב דאום רבות למען הכשרות. היה אחראי הכשרות של יקבי הגולן, של מלון כינר ושל מפעלים רבים בגולן ובצפון. כן כיהן כיושב ראש וועדת השמיטה של הרבנות הראשית.

בחורף תשמ"ז קיבל הרב דאום מינוי משמעותי ביותר אשר שינה לחלוטין את סדר יומו. הקִרבה שלו לנושא והרקע שלו בחקלאות הביאו לו את תפקידו החשוב כרבּהּ של תנובה, תפקיד שלא היה קיים לפניו, ובו הוא הצליח ליצור מערכת כשרות של הרבנות הראשית, שתהיה מקובלת גם על המגזר החרדי, דבר שלא היה מעולם לפני כן.

הרב דאום הקפיד מאוד על לימוד הדף היומי, ואף על פי שעבד בתל אביב, ונסע בכל יום מהגולן ובחזרה, לא החמיץ מעולם את השיעור.

בשבת פרשת חוקת, בז' בתמוז תשנ"ג - 1993, עת שהה בביקור אצל אחותו במגדיאל, לקה הרב דאום בלבו ונפטר והוא בן 52. מאחר שנפטר במקום הולדתו ומשום שבאותה תקופה החלו דיבורים על החזרת הגולן, התעורר דיון במשפחה האם אין זה ראוי שיובא לקבורות במגדיאל. אולם אז נזכרו בני המשפחה כי הרב יחזקאל, שתמך בכל מאודו בהתנחלויות ואף השתתף בהן פיזית, כעס על משפחות שחששו לקבור את יקיריהן בגולן, והוא הובא לקבורות בבית העלמין האזורי בחיספין.

                                                                                    כתבה: רעייתו, רחל,

                                                                                                רמת מגשימים