הדפסה
אולפנות -

אולפנת צביה ירושלים

קריאת האולפנא על שם הרב צבי יהודה זצ"ל ביטאה וקבעה את מהותה ואת דרכה החינוכית:
ריבוי לימוד וקיום של תורה ויראת שמיים.
ריבוי אמונה ואהבה.
שייכות השקפתית ומעשית לבניינה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת ג
יחס אישי - באולפנא קיימת תשומת לב לבת באופן אישי,
התורמת הן להתפתחותה הרוחנית והרגשית והן למימוש יכולתה הלימודית.
חסד - החינוך לנתינה מודגש ומיושם במשימות התנדבות קבועות.

לימודי קודש - תנ"ך, הלכה
האולפנא מיועדת לבנות שעקרונות החינוך של האולפנא מתאימים לשאיפתן,
המעוניינות באולפנא תוססת ופעילה מבחינה חברתית, בעלת רמת לימודים גבוהה ובמגוון מגמות.

                                                                                                                                            

כתובת: ירמיהו 5 ירושלים

טלפון: 02-5380771

מייל:

אתר: