הדפסה
אולפנות -

אולפנת צביה חיפה

היחודיות שלנואולפנת צביה בחיפה מחנכת את תלמידותיה לאור משנתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, ומהווה כיתר מוסדות רשת צביה אולפנא מובילה באזורה, בהנחלת מורשת זו ובחינוך התורני ציוני לתלמידותיה.האולפנא משרתת את האוכלוסיה הדתית בחיפה ובסביבותיה ומגיעות אליה תלמידות מהקריות בצפון ועד זכרון יעקב בדרום וכמובן מכל שכונות חיפה.בשל שאיפות לאפשר את חינוך האולפנא לכל בת המגלה עניין ורצון בחינוך תורני, פתוחים שערי האולפנא לכל תלמידה מכל מעמד סוציו-אקונומי.גישה חינוכיתמטרת האופנא לפתח דמות של "בת ישראל" בעלת הכרה ציונית עמוקה ובעלת השקפת עולם תורנית איתנה שתהא גם משכילה ורחבת אופקים.
הבוגרת תהא בעלת סקרנות אינטלקטואלית בקודש ובחול, ובעלת כלים שיאפשרו לה להתמודד עם אתגרי השעה ולהשתלב בכל עשייה במדינה תוך גילוי אחריות, ערבות הדדית ותרומה למדינה, לאור משנת הציונות הדתית.
בוגרת האולפנא תרגיש שייכות לעם ישראל בארץ ובתפוצות ותראה בהקמת מדינת ישראל את "ראשית צמיחת גאולתנו".

כתובת: רח' ילג' 3

טלפון:04-8668060

מייל:

אתר: