הדפסה
אולפנות -

אולפנה תיכונית כרמיאל


אמי"ת כרמיאל בית חינוך המכיל את הציונות הדתית על כל גווניה ורבדיה.
אמי"ת כרמיאל בית חינוך הרואה את באיו בעין טובה ומחנך בראיה ובהשקפה זו.
אמית כרמיאל בית חינוך פתוח וקשוב,היוצר שיח, מעורבות ושותפות בקרב תלמידיו, מורין, עובדיו וקהילתו.
בית חינוך אשר היוצא משעריו, ירכוש כלים להשתלבות מיטבית בחיים משמעותיים בחברה הישראלית.


כתובת: דרך השלום 187 כרמיאל

טלפון: טל:049880388

מייל: [email protected]

אתר: אתר האולפנה