הדפסה
אולפנות -

אולפנת להב"ה קדומים

אולפנת להבה הינה מוסד חינוכי אזורי, תורני ואינטגרטיבי לכל בנות השומרון.
להב"ה - לישוב הארץ בדרך התורה.
זוהי משנתנו החינוכית, לגדל דור של נשים צומחות ביראת שמיים, משכילות, ומעורבות בכל תחומי העשייה בארצנו.
באולפנה קיימות מגמות לימוד מגוונות, פרויקטים פדגוגיים ייחודיים כגון "גם אני יכול!","מיכאל", "מצוינות 2000" ועוד.
 בד בבד אנו מובילים מערכת משלימה של חינוך חברתי ותרבותי לביסוס הקשר לקהילה ולכלל ישראל.
אופן הלמידה בכללותו ייחודי וחדשני. הוא פותח במסגרת ניסוי רב שנים מטעם גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך.
על פי מודל הניסוי, שכולל גם התייחסות למעטפת הארגונית, התלמידות נהנות מלמידה משמעותית יותר. אלמנטים של חוויה, רלוונטיות ובחירה נשזרים בתכנית הלימודים שמתגמשת בהתאמה לצרכי התלמידות.
במסגרת האולפנה לומדות גם כ 200 תלמידות יוצאות אתיופיה מכל רחבי הארץ, אשר מתגוררות בפנימייה, ומשתלבות בלימודים הן במסגרת כיתות אולפן והן בכיתות הרגילות.

כתובת: קדומים

טלפון: 09-7928128  09-7928127

מייל:misrad@lehava.shomron.k12.il

אתר: אתר האולפנא