הדפסה
אולפנות -

אולפנת אורות עציון ראש צורים

היחודיות שלנו שאיפת האולפנא להביא את הבנות לידי פיתוח אישיות בעלת מידות נעלות וחיים רוחניים מושרשים בתורה וייראת שמיים. מושם דגש על הרחבת אופקים ומיצוי הכוחות האישיים של כל בת. חינוך למעורבות לעמ"י מתוך רגישות ותשו לימודים ברמה גבוהה. באולפנא פועל בית מדרש פעיל. באולפנא קיימים שיעורי תגבור והעשרה לרשות הבנות. האולפנא מצטיינת באווירה משפחתית אינטימית וחמה. פעילות התנדבותית ופעילויות חברתיות רבות. תנאי הקבלה התנהגות חברתית ודתית, מוטיבציה לימודית גבוהה ומבחני כניסה וראיונות קבוצתיים ואישיים.

כתובת: קבוץ ראש צורים

טל:02-9933889

פקס:02-9938135

לאתר האינטרנט של האולפנא: https://www.ubarz.co.il/