הדפסה
אולפנות -

אולפנת צביה- הרצליה

אמונה תמימה, אמיתית ומושרשת עמוק שבנויה על הבנת התורה,
על מחויבות להידבק במידותיו של הקב”ה, ועל פיתוח הרצון להתמודד עם
מכלול האתגרים המוצבים לפיתחנו בדור הזה.

- עבודת ה’ בשמחה ובלב שלם, הקפדה על כל המצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום,
מתוך נקודת מוצא של הדגשת העולם המוסרי הפנימי, הדגשת העולם האמוני העמוק שממנו נובעות המצוות
והדגשת עולם ההצנעה והצניעות - סימן ההיכר של האשה היהודית מאז ומעולם.


ראיית מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו ונכונות ליטול חלק בחיזוקה,
בפיתוחה ובקידומה של המדינה, מתוך אהבת התורה, העם והארץ

כל זאת, בעזרת תכנית לימודים תורנית, מוגברת וייחודית, הבאה לידי ביטוי בעיקר בדוגמא האישית של כל צוות האולפנה, החל מהנהלתה, דרך המחנכות ועד צוות המורים המקצועיים, כולם יחד פועלים להשגת היעדים החינוכיים והלימודיים.


כתובת:העצמאות 66 הרצליה

טלפון:09-9587993/4

מייל: zviyah@gmail.com

אתר האולפנא

י