הדפסה
אולפנות -

אולפנת השומרון אלקנה

באולפנת השומרון מושם דגש רב על חינוך ליראת שמים והקפדה על המצוות.
תשומת-לב רבה מוקדשת לעיצוב דמותה , אישיותה והשקפה של התלמידה בתחום התורני והיהודי - להלכה ולמעשה.
הפעילות החנוכית מתבצעת החינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי -פורמלי, והיא כוללת מגוון רב של פעילויות בבית הספר ומחוצב לו,כגון: הרצאות, שיחות, ימי עיון, חוגים תורניים, חוגים יצירתיים, סמינריונים, טיולים, פגישות עם אישים ועוד.
התלמידות מתחנכות להמשיך בתום לימודיהן בשירות העם והמדינה במסגרת ה"שירות הלאומי" בתחומים השונים ובמקומות שונים בארץ.
בתום השירות ממשיכות הבוגרות בלימודיהן במוסדות להשכלה גבוהה.

כתובת:  ד.נ. אפרים   אלקנה

טלפון:  03-9362332

מייל:   [email protected] 

אתר: אתר האולפנא